10-07-2017 11:55 - 31-10-2017 11:55

Jämning av Rikstens Tee's

Vi har påbörjat ombyggnation samt reparation av ett fåtal av våra tee's på Rikstens-banan. 

Arbetet är på följande hål 3, 8, 9 samt 14.
På dessa tees är utslagsplatsen flyttad.

Läs mer om arbetet och se både bilder och videos:
http://www.svenskgolf.se/artiklar/artiklar/20170710/golfstar-renoverar-utslagsplatser/

Med vänliga hälsningar
Teamet på Riksten


 

« Tillbaka