15-04-2017 10:27 - 30-06-2017 10:27

Lindö Park - baninfo

 
Fairways på Park har vissa skador. Vi jobbar aktivt för att åtgärda detta men vi behöver lite mer sol, värme och vatten. Greenfeen reducerad med 50 % tillsvidare.  Lägesförbättring på finklippta delen av spelfältet med ett scorekort! Här kan du läsa mer om Parks kondition och hur vi ser arbetet framöver. 
« Tillbaka