​Varmt Välkommen till HGK Junior

Äntligen har årets säsong startat. 

HGK Junior vill på alla nivåer främja golfintresset så att det utvecklar juniorerna positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt, kulturellt och idrottsligt. Alla är välkomna att vara med i vår klubb.

Vi vill erbjuda den totala golfupplevelsen för alla genom aktiviteter, tävlingar och upplevelser som skapar kontakt mellan medlemmar och gäster. Vi står för en kamratlig och trygg social gemenskap.

HGK Junior skall betraktas som en av Sveriges mest attraktiva klubbval.

Med attraktiv menar vi en klubb till vilken alla, oavsett färdighet, ålder eller ambitionsnivå, ska känna sig välkomna och stimulerade att delta. Vårt mål är att få fler att upptäcka att golf är en rolig, utmanande och social idrott.
Vi vill att juniorerna skall:
  • Ha kul
  • Utvecklas och stimuleras
  • Lära sig nya saker
  • Känna spänning
  • Träffa kompisar

HGK JUNIORER TRÄNAR PÅ 2 ANLÄGGNINGAR
  • Lindö
  • Riksten

HGK Junior följer SGF: s Grönt Ljus, med samma definitioner för alla tre anläggningarna - Lindö. Lövsätra och Riksten.
Kontakta oss

HGK Junior Norr

Nicolas Sydlén
Junioransvarig på Lindö
070-212 20 68
nicolas.sydlen@huvudstadensgolfklubb.se

HGK Junior Söder

Hans Nordin

Junioransvarig Riksten
073-037 13 36
hans.nordin@huvudstadensgolfklubb.se


Ordförande HGK Junior & Styrelseledamot
Åke Pihlanen
070-620 28 20
ake.pihlanen@huvudstadensgolfklubb.se
Värderingar
HGK Junior och dess värderingar gäller ledare, föräldrar och spelare. Glädje och gemenskap är och skall vara starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla verksamheten så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Verksamheten ska bedrivas jämställt och alla ska kunna vara delaktiga oavsett bakgrund och kön.

Som spelare i HGK Junior

• Uppmuntrar vi varandra och är positiva. • Tar vi hänsyn till tränare, ledare och kompisar. • Lyssnar vi på och följer de instruktioner som tränare och ledare ger. • Respekterar vi våra med- och motspelare. • Spelar vi ett rent spel och utgår ifrån en god etik och moral. • Visar vi ett gott uppförande både på och utanför banan. • Följer vi golfens regler.

Som tränare och ledare i HGK Junior

• Är vi ett föredöme för spelarna, allas röst har lika värde. • Tar vi del av och följer Grönt Ljus och att det skall vara kul med golf. • Uppmuntrar vi till att utvecklas med sin golf och viljan att tävla. • Verkar vi för rent spel. • Instruerar vi spelarna på ett positivt sätt under träning och tävling. • Arbetar vi för en drogfri verksamhet. • Bidrar vi till att öka medvetenheten om kost, motion och hälsa. • Respekterar vi med- och motspelare. • Skapar vi förutsättningar för och förbereder våra ungdomar att vilja ta på sig olika ledar- och förtroendeuppdrag.

Som förälder i HGK Junior

• Inspirerar, motiverar och stöttar vi våra barn i med- och motgång. •Tar vi del av Grönt Ljus och samverkar med ledare och Pro. • Accepterar vi rollfördelningen att tränare/ledare coachar och föräldrar hejar. • Som förälder hjälps vi åt för att våra barn kan komma till anläggningarna för träning o tävling. • Förväntas vi bidra med en god stämning under tävling/träning.

 
Vision & Stadgar
HGK Junior skall betraktas som en av Sveriges mest attraktiva klubbval.

Med attraktiv menar vi en klubb dit alla, oavsett färdighet, ålder eller ambitionsnivå, ska känna sig välkomna och stimulerade att delta. Vårt mål är att få fler att upptäcka att golf är en rolig, utmanande och social idrott.