Träningsgrupper

ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING

HGK Junior ska följa SGF: s Grönt Ljus, med samma definitioner för alla tre anläggningar - Lindö. Lövsätra och Riksten. Vi skall även följa den utvecklingstrappa som SGF tagit fram. Med detta är vår inriktning ett helhetsgrepp från nybörjare, bredd, talang, utveckling och till elit.
 

UTVECKLING OCH STIMULERANDE TRÄNING

HGK Junior dvs Juniorverksamheten på Huvudstadens Golfklubb skall andas nytänk med ett starkt fokus på golf som idrott.  HGK Junior har en tydlig struktur vad gäller träningsgrupper och utvecklingsnivå. Vi vill att det skall finnas en inbyggd strävan för juniorerna att träna för att nå nästa nivå i utvecklingstrappan och då få en tydlig kvittens att man utvecklas, vilket stimulerar till fortsatt träning/utveckling.


TRÄNINGSGRUPPER

Vi har sedan förra säsongen arbetet med att sätta en gemensam syn på träningsgrupper på HGK Junior över alla 3 anläggningar: Lindö, Lövsättra och Riksten.
Gruppindelningen baseras på en kombination av utveckling, ålder och ambitionsnivå.
Vi komponerar träningsgrupperna på våren när vi fått in alla anmälningar och tittar då på flera faktorer när vi skapar våra träningsgrupper. Den övergripande faktorn är vart i utvecklingskurvan respektive junior befinner sig. Vi titta även på ålder, kompisar och kön.

Gruppindelningen är inte huggen i sten utan är mer ett hjälpmedel för tränarna att planera träningarna så att de ligger på rätt nivå beroende på hur långt man har kommit i sitt golfande och hur mycket man vill träna och tävla.

Med erfarenhet kan vi se att tjejer gärna vill träna med varandra och om underlag finns så skapar vi gärna träningsgrupper med enbart tjejer.
Golfkul 5-7 år

LEK OCH SKOJ PÅ GOLFKLUBBEN

Huvudstadens Golf erbjuder golfträning för barn 5-7 år under begreppet Golfkul. Golfkul ska vara roligt, lättsamt och enkelt och riktar sig till våra yngsta golfare som vill lära sig spela golf och ha kul på golfklubben. Golfkul använder sig av material, redskap och lekar för att göra träningen så rolig som möjligt. GolfKul skall vara nytänkande och nyskapande. Nya idéer skall uppmuntras.

Alla deltagare på Golfkul ska välkomnas till en tillåtande och öppen miljö och få möjligheten att utvecklas i sin egen takt.

GolfKul skall inspirera deltagarna att förbättra sin koordination, balans och kroppskontroll genom olika övningar som på ett eller annat sätt även är relaterade till golfen.

Samtidigt som man har roligt och spelar golf går vi även från början igenom säkerhet på banan.
  • Golfkul´sgrupperna träffas på söndagar vid 10 tillfällen (6 ggr våren + 4 ggr höst).
  • Grupperna startar upp på Lindö under vecka 18
  • Träningsavgift: 1200:- Inget medlemskrav.
Ledare: Golfkul kommer i möjligaste mån ledas av engagerade juniorer och föräldrar. Klubben erbjuder intresserade utbildning och stöd för att hålla i denna träning.
Bredd 7-15 år

DET SKA VARA KUL ATT TÄVLA

Bredd är det andra steget i utvecklingstrappan efter Golfkul och fokus ligger mer på "Lära att träna" samtidigt som det skall det vara KUL att träna och spela. Träningsverksamhet där glädjen och kamratskap sätts i främsta rummet så barnen lär sig tycka om golf och trivas på HGK Junior.

Under ledning av tränare och Pro utbildas Juniorerna i golfens grunder, lite teknik och golfvett samt enkla regler. Lek och roliga övningar som övergår mera mot spelet.Motoriken är under full utveckling vilket gör att barnen är mycket mottagliga för den här träningen. Juniorerna kommer tidigt att introduceras till att tävla.

Enklare för de yngre, de äldre kan börja spela någon eller några 9-håls tävlingar per säsong. Vissa är mogna att vara med i klubbtävlingar.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs. Målet är att få grönt kort och 54 Hcp.

15 träningar med Pro + möjlighet till spelträning varje torsd/söndag hela säsongen. Utöver detta ingår fria rangebollar för egen träning. Träningen startar upp under vecka 17

Träningsavgift: 2200:- + medlemskrav i Huvudstadens Golfklubb
Alla juniorer i träning skall förutom träningsavgift även betala medlemskap i Huvudstadens Golfklubb.(se nedan)


MEDLEMSSKAP I HUVUDSTADENS GOLFKLUBB


Play Kids (upp till 12 år) - 995:-
Play Junior (13-21 år) - 1.995:-

Alla medlemsformer ger fritt spel på samtliga (idag 21 banor) av GolfStars banor, alla dagar, alla tider.
25 % rabatt på ordinarie greenfee för upp till 3 gäster på samtliga av GolfStars banor och fritt lån av golfvagn i samband med golfspel.
Talang 10-17 år
Talang är tredje steget i utvecklingstrappan och fokus ligger mer på "träna för träning" och flyttas successivt beroende på respektive Juniors utveckling mot "Lära att tävla". Fysik och motorik utvecklas allt mer vilket gör att träningsmängden kan ökas för de som vill och har ambitionen att satsa lite hårdare på golf. Vi lägger fortfarande stor vikt på kamratskap.

Tävlandet kommer in allt mer som en del av Juniorerna utveckling/träning. Antalet klubbtävlingar ökar först följt av debut på Skandia Tour Distrikt osv.
I detta stadium utvecklas vissa Juniorer snabbt.

Förkunskaper : 36-20 i hcp och ett intresse för golf.

15 träningar med Pro + möjlighet till spelträning varje torsd/söndag hela säsongen. Utöver detta ingår fria rangebollar för egen träning. Träningen startar upp under vecka 17

Träningsavgift: 2200:- + medlemskrav i Huvudstadens Golfklubb
Alla juniorer i träning skall förutom träningsavgift även betala medlemskap i Huvudstadens Golfklubb.(se nedan)


MEDLEMSSKAP I HUVUDSTADENS GOLFKLUBB


Play Kids (upp till 12 år) - 995:-
Play Junior (13-21 år) - 1.995:-

Alla medlemsformer ger fritt spel på samtliga (idag 21 banor) av GolfStars banor, alla dagar, alla tider.
25 % rabatt på ordinarie greenfee för upp till 3 gäster på samtliga av GolfStars banor och fritt lån av golfvagn i samband med golfspel.
Utveckling 13-21 år
Prestationsinriktad träningsgrupp för de som vill utveckla/satsa mer på golfen. Om man strävar att komma med i utvecklingslaget men inte uppfyller kraven är denna grupp ett steg på vägen. Krav på träningsflit och inställning samt vilja att tävla.

Du har kommit ganska långt i ditt golfspelande och tränar och tävlar aktivt.
Vi kommer förutom själva träningen följa upp tävlingsresultat, statistik m.m.

Förkunskaper: 25-7 i hcp och ett större intresse för golf och vilja att tävla.

15 träningar med Pro + möjlighet till spelträning varje torsd/söndag hela säsongen. Utöver detta ingår fria rangebollar för egen träning. Träningen startar upp under vecka 17

Träningsavgift: 2200:- + medlemskrav i Huvudstadens Golfklubb
Alla juniorer i träning skall förutom träningsavgift även betala medlemskap i Huvudstadens Golfklubb


MEDLEMSSKAP I HUVUDSTADENS GOLFKLUBB


Play Junior (13-21 år) - 1.995:-

Alla medlemsformer ger fritt spel på samtliga (idag 21 banor) av GolfStars banor, alla dagar, alla tider.
25 % rabatt på ordinarie greenfee för upp till 3 gäster på samtliga av GolfStars banor och fritt lån av golfvagn i samband med golfspel.
Anmälan till Juniorträning på Lindö 2019

Anmälan till samtliga träningsgrupper på Lindö 2019 >>


Kontakt:
Nicolas Sydlén
Junioransvarig Lindö
nicolas.sydlen@huvudstadensgolfklubb.se
070-212 20 68

 

Anmälan till juniorträning på Riksten 2019
Anmälan till Juniorträning på Riksten 2019 >>
Anmälan till Golfkul 5-7år på Riksten 2019 >>

Kontakt:
Hans Nordin
Junioransvarig Riksten
hans.nordin@huvudstadensgolfklubb.se
073-037 13 36
Juniormedlemsskap i Huvudstadens Golfklubb 2019
Info/anmälan om medlemskap>> 
Ange "Huvudstaden" som hemmaklubb vid anmälan.