Att vara junior i klubben

Här hittar du information om hur det är att vara junior på Huvudstadens golfklubb

HGK Junior följer SGFs Grönt Ljus och den utvecklingstrappa som SGF tagit fram. Med detta är vår inriktning ett helhetsgrepp från nybörjare, bredd, talang, utveckling och till elit. HGK Junior vill på alla nivåer främja golfintresset så att det utvecklar juniorerna positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt, kulturellt och idrottsligt. Alla är välkomna att vara med i vår klubb.

Golf för alla åldrar
HGK Junior har en juniorverksamhet med träningsgrupper för juniorer i alla åldrar. Med junior menas barn/ungdomar mellan 5-21 år.

Golf som idrott
På HGK Junior ser vi golf som Idrott där alla kan deltaga oavsett ålder. Vidare så ser vi även tävlandet som en naturlig del av verksamheten där vårt motto är "Det skall vara kul att tävla". Tävling är vårt sätt att spela "match".

Gruppindelningen baseras på en kombination av utveckling, ålder och ambitionsnivå. Vi komponerar träningsgrupperna under våren när vi fått in alla anmälningar och tittar då på flera faktorer när vi skapar våra träningsgrupper. Den övergripande faktorn är vart i utvecklingskurvan respektive junior befinner sig. Vi tittar även på ålder, kompisar och kön.

Du hittar även information om juniorverksamheten på respektive anläggning; Lindö och Riksten. 
Verksamhetsidé
HGK Junior vill på alla nivåer främja golfintresset så att det utvecklar juniorerna positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt, kulturellt och idrottsligt. Alla är välkomna att vara med i vår klubb.

Vi vill erbjuda den totala golfupplevelsen för alla genom aktiviteter, tävlingar och upplevelser som skapar kontakt mellan medlemmar och gäster. Vi står för en kamratlig och trygg social gemenskap.

HGK Junior skall betraktas som en av Sveriges mest attraktiva klubbval.

Med attraktiv menar vi en klubb till vilken alla, oavsett färdighet, ålder eller ambitionsnivå, ska känna sig välkomna och stimulerade att delta. Vårt mål är att få fler att upptäcka att golf är en rolig, utmanande och social idrott.

Vi vill att juniorerna skall:

• Ha kul
• Utvecklas och stimuleras
• Lära sig nya saker
• Känna spänning
• Träffa kompisar
Vision för juniorverksamheten
HGK Junior skall betraktas som en av Sveriges mest attraktiva klubbval.

Med attraktiv menar vi en klubb dit alla, oavsett färdighet, ålder eller ambitionsnivå, ska känna sig välkomna och stimulerade att delta. Vårt mål är att få fler att upptäcka att golf är en rolig, utmanande och social idrott.
Värderingar
HGK Junior och dess värderingar gäller ledare, föräldrar och spelare. Glädje och gemenskap är och ska vara starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla verksamheten så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Verksamheten ska bedrivas jämställt och alla ska kunna vara delaktiga oavsett bakgrund och kön.

Som spelare i HGK Junior

• Uppmuntrar vi varandra och är positiva. 
• Tar vi hänsyn till tränare, ledare och kompisar. 
• Lyssnar vi på och följer de instruktioner som tränare och ledare ger.
• Respekterar vi våra med- och motspelare.
• Spelar vi ett rent spel och utgår ifrån en god etik och moral.
• Visar vi ett gott uppförande både på och utanför banan.
• Följer vi golfens regler.

Som tränare och ledare i HGK Junior

• Är vi ett föredöme för spelarna, allas röst har lika värde.
• Tar vi del av och följer Grönt Ljus och att det skall vara kul med golf.
• Uppmuntrar vi till att utvecklas med sin golf och viljan att tävla.
• Verkar vi för rent spel.
• Instruerar vi spelarna på ett positivt sätt under träning och tävling.
• Arbetar vi för en drogfri verksamhet.
• Bidrar vi till att öka medvetenheten om kost, motion och hälsa.
• Respekterar vi med- och motspelare.
• Skapar vi förutsättningar för och förbereder våra ungdomar att vilja ta på sig olika ledar- och förtroendeuppdrag.

Som förälder i HGK Junior

• Inspirerar, motiverar och stöttar vi våra barn i med- och motgång.
•Tar vi del av Grönt Ljus och samverkar med ledare och Pro.
• Accepterar vi rollfördelningen att tränare/ledare coachar och föräldrar hejar.
• Som förälder hjälps vi åt för att våra barn kan komma till anläggningarna för träning o tävling.
• Förväntas vi bidra med en god stämning under tävling/träning.

 
Utvecklande träning
Juniorverksamheten på Huvudstadens Golfklubb "HGK Junior" ska andas nytänk med ett starkt fokus på golf som idrott.

HGK Junior har en tydlig struktur vad gäller träningsgrupper och utvecklingsnivå. Vi vill att det ska finnas en inbyggd strävan för juniorerna att vilja och ha glädje att träna för att nå nästa nivå i utvecklingstrappan och då få en tydlig bekräftelse att man utvecklas.

Gruppindelningen baseras ålder, utveckling och ambitionsnivå. Länk till gruppindelningar på Huvudstadens golfklubb. 

Vi komponerar träningsgrupperna på våren när vi fått in alla anmälningar och tittar då på flera faktorer när vi skapar våra träningsgrupper. Den övergripande faktorn är var i utvecklingskurvan respektive junior befinner sig. Vi titta även på ålder, kompisar och kön.

Med erfarenhet kan vi t.ex. se att tjejer gärna vill träna med varandra och om underlag finns så skapar vi gärna träningsgrupper med enbart tjejer.

Stimulerad träning ger bättre utveckling

HGK Junior tar inför from säsongen 2013 ett "system" med symboler/färger för att synliggöra och bekräfta olika steg i juniorernas golfutveckling.

Systemet kommer att ge junioren en kvittens på att man utvecklas vilket samtidigt stimulerar till fortsatt träning/utveckling. Juniorerna ska stimuleras till träning genom att få en tydlig bekräftelse på uppnådda mål/skills.

Juniorer vill få uppmuntran och det bjuder vi bjuda friskt med på HGK Junior.

Det ska vara roligt att tävla

På HGK Junior ser vi tävlandet som en naturlig del i träningen. Tävlingen är golfens "Match" och vi ser tydligt att de juniorer som börjar "spela match = tävla" fått blodad tand av att mäta sina krafter mot juniorer både lokalt och ute i distriktet.

Till en början så ligger fokuset deltagandet och inte på resultatet.

Tävlandet är ett viktigt inslag för att juniorer, föräldrar och ledare ska utbildas i att hantera ”med och motgångar”
Medlems- och träningsavgift

MEDLEMSSKAP I HUVUDSTADENS GOLFKLUBB - JUNIOR


Play Kids (upp till 12 år) - 1095:-
Play Junior (13-21 år) - 2295:- 

Alla medlemsformer ger fritt spel på samtliga GolfStars banor, alla dagar, alla tider.
25 % rabatt på ordinarie greenfee för upp till 3 gäster på samtliga av GolfStars banor och fritt lån av golfvagn i samband med golfspel.
 • Inget krav på köp av spelrättsaktie
 • Ingen inträdesavgift
 • Fritt spel på alla banor och dagar som är anslutna i Golfstar.
 • Bokning 30 dagar innan spel men max 3 st starttider bokade samtidigt. Tillgång till vår online-bokning dygnet runt under säsong
 • Full tillgång till klubbens junioraktiviteter.
Du blir medlem i Huvudstadens GK som är anslutet till Svenska Golfförbundet, och får tidningen Svensk Golf hem i brevlådan tio gånger per år.

Anmälan om medlemsskap >> (Ange "Huvudstaden" som Hemmaklubb


TRÄNINGSAVGIFT HGK JUNIOR
 

Bredd (7-15 år) Nybörjare - 54 i hcp
Talang (10-17 år) med 36-20 i hcp
Utveckling (15-21 år) med 27-7 i hcp

2200:- för 15 träningstillfällen, Fria bollar på rangen för egen träning. HGK Junior stimulerar till tävling och betalar därför alla tävlingsavgifter för interna klubbtävlingar samt för tävlingar ute i distriktet. Träningsavgiften betalas mot faktura innan första träningstillfället.

Mer info/anmälan till Juniorträning på Lindö 2018 >>


TRÄNINGSAVGIFT GOLFKUL - LINDÖ


1200:- för 10 träningstillfällen (6 ggr våren + 4 ggr höst). Inget medlemskrav och all utrustning får man låna. 
Träningsavgiften betalas mot faktura innan första träningstillfället.

Mer info/Anmälan till Golfkul på Lindö 2018 >>

 
Sponsorer
Banstatus
 • Banstatus: 27 April 2019
 • Lindö Äng
 • Greener:Sommargreener
 • Drivingrange:
 • Handicapgrundande:
> Fullständig status
 • Banstatus: 27 April 2019
 • Lindö Dal
 • Greener:Vintergreener
 • Drivingrange:
 • Handicapgrundande:
> Fullständig status
 • Banstatus: 08 April 2019
 • Lindö Park
 • Greener:Vintergreener
 • Drivingrange:
 • Handicapgrundande:
> Fullständig status
 • Banstatus: 05 December 2018
 • Lövsättra
 • Greener:Vintergreener
 • Drivingrange:
 • Handicapgrundande:
> Fullständig status
 • Banstatus: 26 Oktober 2017
 • Riksten
 • Greener:Vintergreener
 • Drivingrange:
 • Handicapgrundande:
> Fullständig status