Juniorverksamheten på Lindö

​Hgk junior följer SGFs grönt ljus och den utvecklingstrappa som SGF tagit fram. 

Med detta är vår inriktning ett helhetsgrepp från nybörjare, bredd, talang, utveckling och till elit.

HGK Junior vill på alla nivåer främja golfintresset så att det utvecklar juniorerna positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt, kulturellt och idrottsligt.

Alla är välkomna att vara med i vår klubb.


Golf för alla åldrar
HGJ Junior Lindö har en juniorverksamhet med träningsgrupper för juniorer i alla åldrar. Med junior menas barn/ungdomar mellan 5-21 år.

Golf som idrott
På HGK Junior ser vi golf som Idrott där alla kan deltaga oavsett ålder. Vidare så ser vi även tävlandet som en naturlig del av verksamheten där vårt motto är "Det skall vara kul att tävla". Tävling är vårt sätt att spela "match"..

Gruppindelningen baseras på en kombination av utveckling, ålder och ambitionsnivå. Vi komponerar träningsgrupperna under våren när vi fått in alla anmälningar och tittar då på flera faktorer när vi skapar våra träningsgrupper. Den övergripande faktorn är vart i utvecklingskurvan respektive junior befinner sig. Vi tittar även på ålder, kompisar och kön.

I juni har vi ett 4 dagars sommarläger lokalt på vår anläggning Lindö i Vallentuna.

LÄS MER OM VÅR VERKSAMHET HÄR
 

Varmt välkommen till HGK Junior Lindö

Anmälan till juniorträning på Lindö 2020
Anmälan till juniorträning på Lindö 2020