Välkommen till Huvudstadens Golfklubb

Välkommen till Huvudstadens Golfklubb - Klubben för dig som vill bli en bättre golfare.

Huvudstadens Golfklubb 20 år!
 
Redan under slutet av 80-talet bar Christer Ahlsson på  en unik idé att bygga fyra banor runt Stockholm där det bara krävdes ett medlemskap för att ha spelrätt till alla banorna. Den första banan planerades på Riksten 1991 men Sverige drabbades av finanskrisen, alla investeringar, även golfbanor, lades på is.
Våren 1997 kontaktades han angående ett golfprojekt vid Roslagsstoppet.

Golfklubben stiftades 12:e september 1997 och blev antagen i Svenska Golf förbundet i december samma år.

Kårstabygdens Golfklubb var namnet och banan skulle byggas vid Roslagsstoppet. Helt plötsligt drog sig en av markägarna ur projektet. 
När markägaren till Lövsättra gård (2 km söder om Roslagsstoppet) fick kännedom om att det var problem med marken vid Roslagsstoppet ställdes mark till förfogande för en golfbana. Golfprojektet blev ca två år försenat men med facit i hamn var man glad för att banan kom till på Lövsättra istället för Roslagsstoppet. Marken var definitivt mer lämpad och inte minst markägarens positiva inställning till golf .
Till säsongen 2001 öppnades drivingrangen och i augusti samma år påbörjades banbygget på Lövsättra.

Kårsta GK utanför Örebro kontaktade vår klubb 2001 och påtalade att det ganska ofta förekom förväxlingar mellan Kårsta GK och Kårstabygdens GK, vilket han menade på var olyckligt.  Efter många funderingar dök namnet upp; HUVUDSTADENS GOLFKLUBB
Våren 2002 träffades Christer Ahlsson och Lindö Parks styrelseordförande Kåre Gilstring för att diskutera hur man bäst kunde utveckla en golfbana så att den blev så attraktiv som möjligt för såväl privatpersoner som företag. Man enades om att se över huruvida Lindö Park och Huvudstaden kunde samarbeta i en eller annan form. Styrkan var Lindös starka finanser i kombination med att Huvudstaden hade en del intressanta banprojekt på gång, bl a sattes äntligen spaden i jorden för golfbanan i Riksten under hösten 2003.

Lindö Park hade vid detta tillfälle Parkbanan och Ängsbanan som öppnades i juli 2001.
2004 gick Stockholm Lindö Park AB och Huvudstadens Golf AB samman under namnet Huvudstadens Golf AB. Huvudstadens  GK, som var en M1-klubb, blev en klubb bestående av enbart spelrättsägare/ aktieägare.
Under slutet av 2011 ändrade Huvudstadens Golf AB namn till Capital Golf AB i syfte att minimera risken för sammanblandning av klubben och bolaget.
Sedan flera år hade man haft ett uppskattat speltidsutbyte mellan Huvudstadens Golf och Lindö GK och då Lindö GK fick finansiella problem 2011 beslöts om en samgång mellan bolagen och klubbarna.
 
Och här är vi nu 2017. Huvudstadens Golfklubb fyller 20 år och vi är en av de största aktiva golfklubbarna med 5000 medlemmar. Våra medlemmar har möjlighet att spela på 21 banor med ett enda medlemskap – helt unikt i Golfvärlden.
Vår tonårstid har varit lite rörig – Huvudstadens Golf AB, Huvudstadens Golfklubb, Lindöpark, Lindö GK, Capital Golf Club, Unipeg, Cloud Golf Club, Golfstar. Jag har full förståelse för att ni som medlemmar ibland har svårt att hänga med i svängningarna. När vi dessutom fått så många flera banor att spela på blir förvirringen ännu större för medlemmar och gäster.

Jag hoppas att vi nu vid 20 års ålder har nått en viss stabilitet. Som 20 åring är det dags att tänka på vad vi vill göra i framtiden. Vilken klubb vill vi vara? Kan vi vara en klubb för alla? Vilka aktiviteter skall vi erbjuda? Vad är viktigaste för er medlemmar?
 
Vi har några utmaningar i klubben
Vi finns på tre olika anläggningar och vi får ibland höra att klubbkänslan saknas.
Vad är klubbkänsla och hur skapas den? Jag tycker att den enskilde medlemmen har ett eget stort ansvar för att skapa klubbkänsla. Om man inte är med på medlemsgolfen, seniorgolfen, damgolfen, träningar, Lindöveckan, Rikstensveckan eller andra arrangemang – hur tror man då man skall få klubbkänsla?

Vi har 5000 medlemmar med många olika önskemål. Några är elitspelare, några nybörjare och de flesta däremellen. Majoriteten är inte alls aktiva i klubbens verksamhet men är medlemmar eftersom det krävs för att få spela golf och vi är ett bra alternativ.

Vi äger inte våra anläggningar. Vi ”hyr” in oss på Lindö, Lövsättra och Riksten. Vi ställer krav men till syvende och sist är det bolaget, Golfstar, som utför arbetet.

Huvudstadens Golfklubb – klubben för dig som vill bli en bättre golfare
Vi har valt att fokusera på golffrämjande aktiviteter. Vi stöder träning, tävling, föreläsning och andra aktiviteter som gör att vi blir en bättre golfare. Då syftar vi inte enbart till HCP, även om det är ett av våra mätbara mål. Det är viktigt att vi tar hand om banan; lagar nedslagsmärken, lägger tillbaka torvorna, ropar FORE då det behövs.  Vi skall ta hand om varandra – vi respekterar varandra på golfbanan. Alla är välkomna hos oss.

Huvudstadens Golfklubb har inga anställda – alla jobbar ideellt – och vi är helt beroende på att ni medlemmar är med och arrangerar aktiviteter. Ni som lägger stor del av er fritid på att arrangera tävlingar och medlemsaktiviteter – ni är guld värda. Tack!
 
 
Carina Höijer Wentjärvi
Klubbordförande
carina.hoijer@huvudstadensgolfklubb.se
 
Fakturaadress till Huvudstadens golfklubb
Huvudstadens golfklubb
C/o Berndt Lundberg
Zetterlunds Väg 44 
186 54 Vallentuna