Årsmöten

Här samlar vi alla dokument som rör klubbens årsmöten, vår och höst. 

Vårårsmöte
Vårårsmöte 2019-04-09
KallelseKallelse
Verksamhetsberättelse 2018Verksamhesberättelse
Protokoll vårårsmöte Protokoll


Vårårsmöte 2018-04-14
Kallelse vårårsmöteKallelse
Verksamhetsberättselse 2017Verksamhetsberättelse
Protokoll vårårsmöteProtokoll


Vårårsmöte 2017-04-20
Kallelse vårårsmöteKallelse
Verksamhetsberättelse 2016Verksamhetsberättelse
Protokoll vårårsmöteProtokoll


Vårårsmöte 2016-04-27
Kallelse vårårsmöteKallelse 
Årsredovisning 2015Årsredovisning 
Verksamhetsberättelse 2015Verksamhetsberättelse 
Protokoll vårårsmöte Protokoll 
Höstårsmöte
Höstårsmöte 2018-12-03
KallelseKallelse
Verksamhetsplan 2019Verksamhetsplan 2019
Protokoll höstårsmöteProtokoll


Höstårsmöte 2017-12-05
Kallelse höstårsmötekallelse
Verksamhetsplan 2018Verksamhetsplan
Protokoll hörstårsmöteProtokoll


Höstårsmöte 2016-12-06
Kallelse höstårsmöte 2016-12-06Kallelse
Verksamhetsplan 2017V-plan 2017 reviderad
Valberedningens förslagFörslag
Protokoll höstårsmöte    Protokoll
                                     

Höstårsmöte 2015-12-03
Kallelse höstårsmöteKallelse
Verksamhetsplan 2016Verksamhetsplan
Valberedningens förslagFörslag
Motion om organsationMotion
Styrelsens svar på motionSvar på motion
Styrelsens förslag årsavgiftFörslag
Protokoll höstårsmöte Protokoll