Årsmöten

Här samlar vi alla dokument som rör klubbens årsmöten, vår och höst. 

Vårårsmöte
Vårårsmöte 2018-04-14
Kallelse vårårsmöteKallelse
Verksamhetsberättselse 2018Verksamhetsberättelse
Protokoll vårårsmöteProtokollVårårsmöte 2017-04-20
Kallelse vårårsmöteKallelse
Verksamhetsberättelse 2016Verksamhetsberättelse
Protokoll vårårsmöteProtokoll
  
  
Vårårsmöte 2016-04-27
 
Kallelse vårårsmöteKallelse 
Årsredovisning 2015Årsredovisning 
Verksamhetsberättelse 2015Verksamhetsberättelse 
Protokoll vårårsmöte Protokoll 
   
Höstårsmöte
Höstårsmöte 2018-12-03
KallelseKallelse
Verksamhetsplan 2018Verksamhetsplan 2019
Protokoll höstårsmöteProtokoll
  


Höstårsmöte 2017-12-05
Kallelse höstårsmötekallelse
Verksamhetsplan 2018Verksamhetsplan
Protokoll hörstårsmöteProtokoll
  
Höstårsmöte 2016-12-06
Kallelse höstårsmöte 2016-12-06Kallelse
Verksamhetsplan 2017V-plan 2017 reviderad
Valberedningens förslagFörslag
Protokoll höstårsmöte                                            Protokoll

Höstårsmöte 2015-12-03
 
Kallelse höstårsmöteKallelse
Verksamhetsplan 2016Verksamhetsplan
Valberedningens förslagFörslag
Motion om organsationMotion
Styrelsens svar på motionSvar på motion
Styrelsens förslag årsavgiftFörslag
Protokoll höstårsmöte Protokoll