Intressant uppgifter om Huvudstadens golfklubb

Här hittar du information om Huvudstadens golfklubb, vem har gjort HIO på vilket hål, och vilka är det som är klubbmästare inom respektive kategori. 
Organisation
Varje år brottas vi med att du som medlem ska förstå skillnaden mellan vår klubbs (HGK) verksamhet (medlemsaktiviteter) och det som Golfstar ansvarar för (drift av banor, anläggningar, restaurang, kiosker, ranger, mm).
HIO på våra banor
Kontakta Mats Lek om du vill få in uppgifter om din HIO
BanaDatumHålNamn på person
Lindö Dal2016-07-0111Birgitta Lindgren
Lindö Dal2016-08-1514Kurt ND Nilsson
Riksten2016-06-0816Anita Johansson
Lindö Dal2017-07-1117Tove Nygren
Lövsätra2017-08-0615Markus Lindberg (Ekholmsnäs GK)
Lindö Park2017-08-1217Urban Jonsson (Koberg GK)
Lindö Park2017-08-193Charlotte Ängre
Lindö Park2017-09-0711Lars Öhman 
Riksten2017-09-123Kjell-Arne Jacobsson
Lindö Dal2017-09-2517Somsuk Larsson
Riksten2017-10-2216Björn Bergqvist
Riksten2018-05-0613Anders Larsson
Riksten2018-05-283Peter Tell
Riksten2018-06-063Joakim Jirvall
Riksten2018-06-093Jan Ryninge (Cloud Golf Club)
Lindö Dal2018-06-2717Per Lindholm
Lindö Dal2018-07-044Thomas Hedlund (Kyssing GK)
Riksten2018-07-2116Peter Löwing
Lövsättra2019-08-175Mikael Woxberg
Lindö Äng2019-08-275Jacqueline Palm 


 
Banrekord
Banrekord på våra banor kan enbart registreras i samband med tävling.
Damer:  
BanaAntal slagÅrNamn
Lindö Dal   
Lindö Park   
LIndö Äng   
Lövsättra   
Riksten682015Ellen Hutchinson-Kay

Herrar:
BanaAntal SlagÅrNamn
Lindö Dal   
Lindö Park   
Lindö Äng   
Lövsättra   
Riksten   
 
Klubbmästare
ÅrBanaVinnaren
2019Lindö DalSarah Schylander
  Martin Lager
2018RikstenMy Rydin
  Mathias Wentjärvi
2017Lindö ParkAnnika Schyllander
  Tobias Fogelberg
2016RikstenEmelie Alpe
  Jacob Ericson
2015Lindö ParkEmelie Alpe
  Viktor Krantz
Uppgifter kommer att fyllas på efterhand som vi har samlat in uppgifterna. 
Klubbens historia

Historisk mark på Lindö 1700-1960


Golfbanorna ligger på historisk mark. På 1700-talet ägde och verkade familjen Anckarström Lindö Säteri. Familjen startade och drev en porslinsfabrik öster om Ängsbanan. Där fanns en speciell och unik lera, s.k. ”papp-lera” som visade sig vara lämplig att bränna och tillverka porslin av.

Sonen, Johan Jacob Anckarström var den som mördade Gustav III på Operan i Stockholm. För detta illdåd avrättades Johan. Familjen skämdes och bytte namn till Löwenström. Som en form av kompensation skänkte familjen den byggnad som numera är Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby.

Hur golfprojektet startade på Lindö på 70-talet
Idag ägs och drivs Lindö Säteri av familjen Krantz. Innan dess ägdes Lindö Säteri av Nils Krantz mamma, Inga Krantz. Hon hade en dröm om en golf- och konferensanläggning med hotell och en ”fritidsby” för kategorin 50+, bestående av cirka 300 hus.

I slutet på 70-talet påbörjades golfbanebygget med till en början, 3 hål sedan 6 hål och 1979 stod de första 9 hålen klara. Dessa ritades av golfbanearkitekt Thure Bruce. Thure Bruce är kanske mer känd för att ha ritat den första banan i Barsebäck. Resterande 9 + 18 hål ritades och byggdes av Åke Persson. Åkes son, Magnus var en av de första svenskar som lyckades ta ”kortet” till Europa- touren. Han var vid denna tidpunkt den yngste amatör som hade hcp scratch i Europa. Han lyckades inte vinna någon tävling på Europatouren men väl två 2:a-platser.

Den första tiden användes det lilla torp som ligger i backen mot Lindöberg som klubbhus åt Lindö GK, som då var den enda verksamma klubben. Torpet är ett gammalt soldattorp åt en indelt soldat och idag K-märkt.

Björn Borg Sports Club på 80-talet
Hela projektet köptes i början av 1980-talet av Kullenbergs Bygg AB. De började bygga det nuvarande klubbhuset som stod klart 1984. Kullenbergs kontaktade Egon Håkansson som ägde Projekthuset AB. Dessa kontaktade då Björn Borg och startade konceptet Björn Borg Sports Club. Vid denna tidpunkt var antalet golfklubbar i Sverige så få att det i stort sett var omöjligt att bli medlem. Alla befintliga klubbar var fulltecknade. Björn Borg Sports Club blev en ”företagsklubb” som erbjöd folk möjlighet att via sitt företag börja spela golf. Konceptet blev mycket framgångsrikt i så motto att intresset bland företagen var stort.

Anläggningen köptes därefter av Gyllenhammar & Partners. Den tunga balansräkningen (120 Mkr) och de höga driftskostnaderna blev ett problem varför man först lade ut driften på entreprenad till företaget CBM 1986/87 och därefter även fastigheten 1988. I samband därmed sålde CBM 18 av de 36 hålen till Lindö GK. Bo Dahlberg, tidigare styrelseledamot i CBM, köpte anläggningen 1990. Han drev den och genomförde en planändring av delar av marken till att omfatta 145 bostäder. Avtal tecknades med BPA om försäljning av byggrätterna och 60 % av aktierna i anläggningen.

Drömmen om ”Ett medlemskap – spel på 4 banor”, sent 80-tal
Parallellt med och oberoende av Lindö-projektet, bar Christer Ahlsson, grundare av Huvudstadens Golf, på en unik idé att bygga 4 banor runt Stockholm där det bara krävdes ett medlemskap för att ha spelrätt till alla banorna.
Den första banan planerades på Riksten. Avtal tecknades 1991 med dåvarande markägare. Kommunen lämnade ett positivt förhandsbesked. Man var beredd att anlägga en provisorisk driving range i avvaktan på bygglov. Då drabbades Sverige av finanskrisen, alla investeringar, även golfbanor, lades på is.

90-talet innebar frekventa och stora förändringar på Lindö
Stora organisatoriska förändringar genomfördes 1992. Bland annat bytte anläggningen namn, i samförstånd med Björn Borg, från Björn Borg Sports Club till Stockholm Lindö Park. BPA hävde avtalet om försäljning av byggrätterna beroende på fastighets- o finanskrisen.

Avtal med Svenska Golfförbundet om bildandet av Parkens GK tecknades. Parkens GK var den första i sitt slag. Det var A1-klubb nr 1. Klubben var associerad till Svenska Golfförbundet vilket innebar att medlemmarna i klubben hade sam- ma skyldigheter och rättigheter som en M1-klubb, som var medlem i Svenska Golfförbundet, med några få undantag. Klubben hade yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt på SGDF-möten. Klubbens medlemmar fick delta i SM och DM men inte ta emot mästerskapsmedaljen om han/hon vann. Såväl medlemmar med spelrätt som Årsmedlemmar var nu medlemmar i Parkens GK

Avtal tecknades med Scandinavian Masters 1994. Omfattande dräneringsarbeten och utdikning vidtogs. Scandinavian Masters ställde dock alltför stora krav på garantier vilka, beroende på bl. a fastighetskrisen inte gick att uppfylla. Tävlingen gick till Drottningholms GK.

Det blev under 1993 allt tuffare på marknaden av två skäl:
1. Företag med överlevnadsproblem eliminerade icke absolut nödvändiga kostnader – GOLF. Kundantalet halverades till c:a 135.
2. Flera banor byggdes i närområdet (Upplands Väsby, Åkersberga, Österåker, Kungsängen, Vaxholm, m fl.)

Verksamheten behövde kompletteras med annat än golf! Ett bredare produktutbud utvecklades som riktades mot kundföretagen och det började med utbildning inom IT-området. Detta initiativ visade sig bli framgångsrikt då efterfrågan av IT-utbildningar vid denna tidpunkt var stort. Den finansiella problematiken fick sin lösning i maj 1994. Statliga Securum AB tog över ägandet. Produktutveckling och utbildningssatsningen fortsatte med bl. a Mercuri International. Antalet medlemsföretag började öka igen.
Stockholm Lindö Park tog över ansvaret för Hotell Runö Park vid Österåkers golfbana, för att kunna erbjuda utbildning och konferens till medlemsföretagen. Konjunkturen börjde vända uppåt igen. Securum AB sålde i maj 1996 Stockholm Lindö Park-anläggningen, inkl Runö Park hotell, till ett konsortium bestående av Kåre Gilstring (då styrelseordförande och huvudägare) Bo Dahlberg, Göran Henriks och Tony Trigell samt delar av övrig personal.

Bolagsstrukturen gjordes 1997 om, så att bolaget Company Care utvecklade kundrelationerna inom ”Human Resource”-området och ”anläggningarna” Stockholm Lindö Park och Runö Park blev egna separata enheter. Company Care flyttade till egna lokaler i Täby. Nu finns de inne i Stockholm City – Cureragruppen som genom företagsförvärv har utvecklats till ett hälso- och sjukvårdsföretag.

Huvudstadens GK blir till, efter diverse ”omvägar” sent 90-tal

Våren 1997 kontaktades Christer Ahlsson av Bengt Lorichs (banarkitekt) som då höll på med ett golfprojekt vid Roslagsstoppet. Han ville att Christer skulle gå in och driva projektet. Bland det första att ta tag i blev bildandet av en golfklubb, så man kunde rekrytera medlemmar. Tanken var att namnet på golfklubben skulle vara Roslagsstoppets GK. Golfbanan projekterades vid Roslagsstoppet, den befintliga vägrestaurangen skulle byggas ut med klubbhus och restaurang även för golfarna. Golfförbundet ville dock annorlunda, man menade att namnet på klubben skulle ha anknytning till orten! Vilken ort? Närmaste ”tätort” var Kårsta. Hur som helst, man ansökte om att bilda en golfklubb under namnet Kårsta Golfklubb. Det visade sig att namnet var upptaget, det fanns en golfklubb utanför Örebro som hette Kårsta GK. Golfförbundet föreslog då att man tar namnet Kårstabygdens GK. Sagt och gjort, klubben stiftades den 12/9 1997 och blev antagen i SGF den 11/12 1997.

Marken där golfbanan projekterades ägdes av 2 markägare och avtal var skrivna. Arbetet med detaljplan pågick för fullt. Bygglov för rangen var klart och man var beredd att sätta spaden i jorden. Då, helt plötsligt drog sig den mindre mark- ägaren ur projektet, kanske blev bönderna osams? Man försökte påverka dem, tyvärr utan framgång... eller kanske blev det projektets lycka? Samtidigt pågick marknadskampanjerna för fullt, annonser i Svensk Golf, lokal- och rikstidningar. Man erbjöd medlemskap i Kårstabygdens GK för 850:- i årsavgift och med en framtida möjlighet att bli medlem i en klubb med 4 golfbanor. Över 5000 prospekt skickades ut vilket resulterade i c:a 2.500 medlemmar i Kårstabygdens GK.

När markägaren till Lövsättra gård (2 km söder om Roslagsstoppet) fick kännedom om att det var problem med marken vid Roslagsstoppet kontaktade han Bengt och Christer och ställde gärna sin mark till förfogande för en golfbana. Kontakt togs med kommunen. Byggnadsnämndens ordförande var landstingsrådet Elwe Nilsson, som menade på att ”han skulle banka igenom” det nya golfprojektet utan detaljplan, det skulle räcka med ett vanligt bygglov. Stadsarkitek- ten hade emellertid en helt annan uppfattning, det måste till en detaljplan. Så fick det bli. Man drog på för fullt med banarkitekt, planarkitekt, riksantikvarie, miljökonsekvensutredning, vattendom, etc., etc.

Golfprojektet blev ca två år försenat men med facit i hamn var man glad för att banan kom till på Lövsättra istället för Roslagsstoppet. Marken var definitivt mer lämpad och inte minst markägarens positiva inställning till golf . (Han är numera medlem och passionerad golfare). Till säsongen 2001 öppnades drivingrangen och i augusti samma år påbörjades banbygget med skogsavverkning. Över 3000 kbm skog fälldes i skogshålen (10 – 18). Under sommaren 2001 erbjöds medlemmarna att teckna spelrätt till ett pris av 16.000:-, vilket var lågt men förmodligen var enda chansen att sälja spelrätter. 5.000:- skulle betalas per omgående och resterande 11.000:- i slutet av oktober då man skulle kunna konstatera att banbygget pågick för fullt. Av banken fick man beskedet att om c:a 400 personer tecknade och betalade in 5.000:- för spelrätt så ställde banken upp med erforderliga krediter. Man nådde målet och någon kredit behövdes ej.

Under denna tid kom det ett brev från ordföranden i Kårsta GK där han påtalade att det ganska ofta förekom förväxlingar mellan Kårsta GK och Kårstabygdens GK, vilket han menade på var olyckligt. I svaret till Kårsta GK höll man fullständigt med om att namnet Kårstabygdens GK ej var bra. Man lovade att snabbt försöka finna ett nytt namn. Nu började sökandet och funderingar på ett lämpligt namn. Vad skulle klubben heta? Det blev inte lätt, många förslag kom upp på bordet, några hyfsade, några mindre bra. Då, efter många funderingar dök namnet upp; HUVUDSTADENS GOLFKLUBB

Helt genialiskt tyckte man, dock fanns andra med avvikande åsikt. Golfförbundet godkände namnet och skickade det vidare till distriktsförbundet för yttrande. Där fanns det ledamöter som ansåg att namnet ej passade, ingen av banorna låg ju i Stockholm! Kontakt togs med dåvarande ordföranden i SGDF och man fick komma på ett styrelsemöte och presentera och argumentera för namnet. Efter denna presentation accepterades namnet och man bytte namn från Kårstabygden till Huvudstaden. Omgående kontaktades länsstyrelsen och PRV vilka godkände det nya namnet

Ängsbanan byggs sent 90-tal
I november 1997 köpte Stockholm Lindö Park marken för Ängsbanan. Planarbetet påbörjades och banarkitekt Björn Eriksson fick uppdrag att rita banan. Under vintern 1999 påbörjades schakt- och anläggningsarbetena. Under sen- sommaren 1999 påbörjades sådden som fortsatte under våren och sommaren 2000. Under hösten 2000 kunde man inte motstå trycket på att släppa ut folk på banan. Många passade då på att ”provspela” banan. Detta visade sig i efter- hand vara olyckligt. Banan var då inte färdig och den fick dåligt rykte som hängt med lång tid. Den 30 juli 2001 invigdes och öppnades Ängbanan officiellt av Kåre Gilstring. Speciellt inbjuden var regerande Världsmästaren i Long Driving, Viktor Johansson. Han innehade det då gällande världsrekordet på 385 meter.

Närmande av Lindö och Huvudstaden 2002
Våren 2002 träffades Christer Ahlsson och Lindö Parks styrelseordförande Kåre Gilstring i samband med en resa till Skottland. Det blev inte bara golfspel, det blev också en hel del resonemang om att driva golfanläggningar i Stockholms- området. Man diskuterade olika former av medlemskap för privatpersoner och företag, hur man bäst kunde utveckla en golfbana så att den blev så attraktiv som möjligt för såväl privatpersoner som företag. Man enades om att se över huruvida Lindö och Huvudstaden kunde samarbeta i en eller annan form. Detta resulterade i ett greenfee-samarbete mellan klubbarna 2003 vilket, i sin tur medförde ett fördjupat resonemang om att slå ihop bolagen till en golfkoncern. Styrkan med ett dylikt var Lindös starka finanser i kombination med att Huvudstaden hade en del intressanta banprojekt på gång, bl a sattes äntligen spaden i jorden för golfbanan i Riksten under hösten 2003.

Nya Satsningar inom Styrelse, Tävlings- & Seriespel, 2004-2009
2004 gick Stockholm Lindö Park AB och Huvudstadens Golf AB samman under namnet Huvudstadens Golf. Ägare var Bo Dahlberg, Göran Henriks, Christer Ahlsson, Tony Trigell samt styrelseordförande Göran Atterwall. Huvudstadens GK, som var en M1-klubb, blev en klubb bestående av enbart spelrättsägare/ aktieägare och Parkens GK bestod av övriga medlemsformer. Medlemmarna fick spela på 4 st. golfbanor på 3 anläggningar inom ramen för sitt medlemskap.

Vid valet 2005 inpå nya året avsade sig Håkan Wittgren sitt ordförandeskap och Stefan Thorberg tillfrågades som ny ordförande. Stefan var vid denna tidpunkt Medlemsansvarig på Lindö. Han valdes också in på ett extra årsmöte som ny klubbordförande. Den som har varit med hela tiden under klubbens förändring är också Adolf Franzén som banordförande på Lindö Park. Ett intensivt arbete med att koordinera anläggningarnas arbete påbörjades under 2006 och till hösten beslutades klubbens första 3-års plan 2007-2009 (Programförklaring). Här fanns ett flertal mål med, både utifrån klubben som helhet likväl som utifrån verksamhet och anläggning.

Under 2007 beslutades nya stadgar för klubben som hade genomgått en omfattande översyn med synkning till SGDF och SGF samt med mer tydlighet för Huvudstadens Golfklubb. Under 2007 inledde också HGK löpande möten med ledningen för Huvudstadens Golf AB (HGAB) för att öka transparensen och nyttan för medlemmarna samt synkning av tävlingar och annat.

Säsongen avslutades 2007 med en nyinstiftad och kul tävling ”Capital Cup” som är en s. k ”Ryder Cup” mellan anläggningarna. På höstmötet beslutades att följa SGDF’s rekommendation om att fortsättningsvis ha två årsmöten (höst och vår). Under hösten beslutades även en ny organisation med bl. a en central kommitté för Tävling samt bättre central synkning för juniorverksamheten. Dessutom togs beslut om en mer projektorienterad verksamhet i övrigt. Allt detta ledde till att klubbstyrelsen utökades.

Under 2008 ökade tävlingsaktiva deltagare dramatiskt dels genom att den nya HGK Tävling med ordförande Håkan Strömbom gjorde ett omfattande arbete och dels genom att vi frekvent skickade ut nyhetsmejl. I samarbete med Lindö GK genomfördes också Kategori KM. Under året bildades HGK Dam som leddes av My Rydin som följd av ett alltmer aktivt deltagande av damer i tävlingar och aktiviteter under 2008.

På höstmötet formaliserades detta samtidigt som junior och idrott delades upp i HGK Junior och HGK Idrott. Under hösten formaliserades även f.d Elitserien till klubbens egen HGK Tour och HGK Senior Tour.

Under 2009 ökade antalet serielag i klubben från 10 till 15 lag och på samma sätt som 2008 vann 4 lag sina serier och under 2010 tillkom ytterligare 2 lag och fem av klubbens lag vann sina serier. Under 2009 påbörjades arbete med en elitsatsning som formaliserades inpå 2010. Klubbens idrottssatsning som påbörjades redan 2008 fick nu full kraft med många framgångar. Parallellt med detta blommade även vår juniorverksamhet ut på alla anläggningar. Lövsättra hade redan påbörjat detta flera år tidigare men nu kom även övriga anlägg- ningar igång ordentligt.

Under vårmötet 2009 valdes Berndt Lundberg till klubbens första ”Klubbsamordnare”. Detta ska 2011 bli en tjänst som i än högre grad ska synka mellan HGK och HGAB och avlasta i den omfattande tävlingsverksamheten. Det konstatera- des på höstmötet 2009 att 8 av 10 mål uppfyllts i den 3-års plan som beslutades hösten 2006. Någon ny 3-års plan presenterades inte på höstmötet 2009 då 2010 betraktades som ett ”testår” av flera nya saker.

Klubbsamarbeten 2009
Ett samarbete med Top Tee AB om spelutbyte på Brollsta och International inleddes 2009, vilket innebar att medlemmarna ömsesidigt fick spela på 6 banor i Stockholmsområdet. Detta samarbete upphörde efter säsongen 2010.

Parkens GK bytte namn till Capital Golf Club under 2009. Huvudstadens Golf tecknade ett 10-årigt driftsavtal med Viksbergs GK. För medlemmarna innebar detta att man ömsesidigt fick spela på 7 golfbanor i Stockholmsområdet, 5 på den norra och 2 på den södra sidan fram till hösten 2010 (se Top Tee ovan).

Sedan flera år har ett uppskattat speltidsutbyte mellan Huvudstadens Golf och Lindö GK funnits och diskussioner om samgående av klubbarna varit på agendan. Våren 2010 avbröts speltidsutbytet tvärt vilket många av de båda klubbarnas medlemmar reagerade på. Detta ändrades dock under senhösten 2010 då Lindö GK fått svåra ekonomiska problem. Lindö GK’s årsmöte i slutet av november beslöt om ett fullständigt samgående med Huvudstadens Golf- klubb snarast. Detta innebar ömsesidigt fritt spel på alla banor och alla dagar. Huvudstadens Golf AB övertog lokalerna och driften. Lindö GK’s klubb och styrelse kvarstod under 2011 parallellt med Huvudstadens Golfklubb samtidigt som arbetet med planering inför samgåendet fortgick.

Juniorsatsning skördar framgångar och flera projekt på temat ”NYTÄNK” sjösätts under 2010 och 2011
Under 2010 startades ”Supporter-klubben” som ett sätt för privatpersoner och företag att kunna stödja klubbens unga talanger. Vidare introducerades ett när- spelstema där klubben blev först i landet med ett Närspels KM. Under våren fick klubben ett Silvercertifikat från SGF för en juniorvänlig klubb. En del av detta var också det närspelsområde som byggdes på Lindö. Huvudstadens GK utvec- klar och jobbar med sin juniorverksamhet enligt SGF: s Grönt Ljus sedan 2009/ 2010 integrerat med den utvecklingstrappa som finns kopplat till detta. HGK var en av de första i Stockholm med att haka på SGDF/SGF: s juniorsatsning ”Ju- niorlyftet”. 2009 hade vi 8 ledare som under 2011 blev 20 med målet 30 ledare till 2013. Antal juniorer var c:a 60 år 2009 och blev c:a 200 år 2011. Målet för 2013 är 300 juniorer . Juniorsatsningen började år 2011 ge även andra resultat: Richard S Johnson Junior Open som rankingmässigt är den största juniortäv- lingen i Sverige spelades på Österåkers GK den 3-4 augusti. Tävlingen hade ett startfält på över 100 spelare. Då alla på finaldagen var inne stod Johan Molander som etta och Mathias Wentjärvi tvåa på ledartavlan. Vid prisutdelningen uppmärksammades det att det var två Huvudstaden GK spelare i topp.

Även våra seniorer skördade stora framgångar i seriespelet 2011. Vi hade 2010 5 vinnande lag och 12 pallplaceringar. Under 2011 slog vi rekord med inte mindre än 7 seriesegrare.

Utöver årsmöten, Kick-off och andra klubbmöten har vi årligen dels en strategi- weekend för styrelsen och dels en verksamhets- och idrottskonferens för alla. Här har fokus 2010 och 2011 varit att vara framtidsorienterade och se möjlig- heter snarare än hot. Detta innebar att vi vågat ta flera nya grepp genom att bl a utveckla och förädla begreppet: Mer än golf. Ett flertal exempel på detta finns längre fram i detta dokument.

Ett hotell med 70 rum och sviter samt ett spa- & konferenscenter började byggas i januari 2011. Hotellet ligger i direkt anslutning till nuvarande Huvudstadens klubbhus och drivs av Huvudstadens Golf AB. Hotellet invigdes i september 2011 samtidigt som klubben stod värd för Skandia Tour Riks med ca 130 startande. Tävlingen blev mycket lyckad med positiv respons såväl för banan som för övriga faciliteter, främst då hotell och spa som fanns 10 meter från tee. I samband med invigningen arrangerade klubben också en ”Golfens Dag” med massor av aktiviteter, Long Driving Clinic, tipspromenad, puttnings- tävling, tilltugg och bubbel samt utbud för barnen och flera attraktiva golferbju- danden. Totalt kom det nästan 300 personer. Arrangemanget blev m a o mycket lyckat.

Under 2011 fick klubbstyrelsen tillskott av en ”Eventansvarig”: Louise Lindell. Louises första prövning blev att organisera Vårårsmötet med god mat & dryck samt en massa kul aktiviteter runt detta. Mötet hölls på O ́Learys och lockade dryga 100-tal medlemmar: Succé direkt med trefaldigt fler deltagare än någonsin tidigare. Louise ansvarade även för planeringen av årets andra succéartade event: Golfens Dag, se ovan.

Klubben nominerades i februari 2011 till ”Årets Golfklubb 2010” (SGDF i Stockholm) men missade titeln med en hårsmån. Arbetet med att slå samman Lindö GK fullt ut med HGK fortgick. Exempelvis klubbarnas seniorsektioner integrerade sina aktiviteter fullt ut, vissa tävlingar var öppna för medlemmar från båda klubbarna vilka nu även fick nyhetsbreven. HGK ́s styrelse hade en adjungerad ledamot från Lindö GK.

Med en ständigt växande klubb ställs allt större krav på effektiv och aktuell kommunikation till medlemmarna. Därför infördes våren 2011 en ”löpsedel” under hemsidans klubbflik där de för medlemmarna just nu mest intressanta nyheterna listas. För att ytterligare förbättra nyhetsbrevens genomslagskraft infördes även rubriksättning på mejlens ämnesrad.

Under slutet av 2011 ändrade Huvudstadens Golf AB namn till Capital Golf AB i syfte att minimera risken för sammanblandning av klubben och bolaget.

Med statistik från SGF kunde vi konstatera att även 2011 var vi den klubb i landet (med aktiva ”hemmagolfare”) som hade störst medlemstillväxt 2011 med 392 nya medlemmar.

Fortsatt utveckling 2012 - denna text måste justeras eftersom vi idag är 2016.
Arbetet med att utveckla och implementera nya koncept och aktiviteter fortsätter. Vi kommer exempelvis ha en oerhört tävlingsintensiv säsong med mas- sor av spännande klubbtävlingar och inte mindre än 5 externa tävlingar på anläggningarna samt anordna en Mini Tour tävling. De bästa från den unga Sverigeeliten kommer till Lindö. Till säsongen 2012 är dessutom hela 28 serielag anmälda från HGK. HGK har anmält sig som partner till SGDF och SGF för Nordea Masters som går av stapeln på Bro Hof och kommer att ansvara för två golfhål på tävlingen.

Fr o m årsskiftet 2011/12 är Lindö GK till fullo inlemmat i HGK. Återigen nomi- neras HGK till SGDF- titeln: ”Årets Golfklubb” för 2011. En ny grafisk profil med moderniserad logotyp (se översta högra hörnet i detta dokument) har utarbetats och implementeras successivt under 2012. Även en ny webbplattform ska utar- betas under året för ”lansering” 2013.

Med alla nya aktiviteter och idéer är det otroligt viktigt att säkerställa att med- lemmarna är med på detta förbättringsarbete. Därför kommer en medlemsenkät att genomföras under våren 2012.

Vi hoppas du uppskattar denna läsning om vår historia. Christer Ahlsson, Göran Henriks, Stefan Thorberg och Per Liedstrand har satt ihop denna historia per november 2010 med årliga revisioner därefter. Fortsättning följer och tycker du att vi har glömt något kul eller intressant får du gärna mejla klubbordförande eller informationsansvarig. 
Tal av Christer Ahlsson i samband med klubbens 20-årsjubileum 23 september 2017
Historik av Christer Ahlsson
​Huvudstadens Golfklubb 20 år!
Redan under slutet av 80-talet bar Christer Ahlsson på  en unik idé att bygga fyra banor runt Stockholm där det bara krävdes ett medlemskap för att ha spelrätt till alla banorna. Den första banan planerades på Riksten 1991 men Sverige drabbades av finanskrisen, alla investeringar, även golfbanor, lades på is.
Våren 1997 kontaktades han angående ett golfprojekt vid Roslagsstoppet.

Golfklubben stiftades 12:e september 1997 och blev antagen i Svenska Golf förbundet i december samma år.

Kårstabygdens Golfklubb var namnet och banan skulle byggas vid Roslagsstoppet. Helt plötsligt drog sig en av markägarna ur projektet. 
När markägaren till Lövsättra gård (2 km söder om Roslagsstoppet) fick kännedom om att det var problem med marken vid Roslagsstoppet ställdes mark till förfogande för en golfbana. Golfprojektet blev ca två år försenat men med facit i hamn var man glad för att banan kom till på Lövsättra istället för Roslagsstoppet. Marken var definitivt mer lämpad och inte minst markägarens positiva inställning till golf .
Till säsongen 2001 öppnades drivingrangen och i augusti samma år påbörjades banbygget på Lövsättra.

Kårsta GK utanför Örebro kontaktade vår klubb 2001 och påtalade att det ganska ofta förekom förväxlingar mellan Kårsta GK och Kårstabygdens GK, vilket han menade på var olyckligt.  Efter många funderingar dök namnet upp; HUVUDSTADENS GOLFKLUBB
Våren 2002 träffades Christer Ahlsson och Lindö Parks styrelseordförande Kåre Gilstring för att diskutera hur man bäst kunde utveckla en golfbana så att den blev så attraktiv som möjligt för såväl privatpersoner som företag. Man enades om att se över huruvida Lindö Park och Huvudstaden kunde samarbeta i en eller annan form. Styrkan var Lindös starka finanser i kombination med att Huvudstaden hade en del intressanta banprojekt på gång, bl a sattes äntligen spaden i jorden för golfbanan i Riksten under hösten 2003.

Lindö Park hade vid detta tillfälle Parkbanan och Ängsbanan som öppnades i juli 2001.
2004 gick Stockholm Lindö Park AB och Huvudstadens Golf AB samman under namnet Huvudstadens Golf AB. Huvudstadens  GK, som var en M1-klubb, blev en klubb bestående av enbart spelrättsägare/ aktieägare.
Under slutet av 2011 ändrade Huvudstadens Golf AB namn till Capital Golf AB i syfte att minimera risken för sammanblandning av klubben och bolaget.
Sedan flera år hade man haft ett uppskattat speltidsutbyte mellan Huvudstadens Golf och Lindö GK och då Lindö GK fick finansiella problem 2011 beslöts om en samgång mellan bolagen och klubbarna.
 
Och här är vi nu 2017. Huvudstadens Golfklubb fyller 20 år och vi är en av de största aktiva golfklubbarna med 5000 medlemmar. Våra medlemmar har möjlighet att spela på 21 banor med ett enda medlemskap – helt unikt i Golfvärlden.
Vår tonårstid har varit lite rörig – Huvudstadens Golf AB, Huvudstadens Golfklubb, Lindöpark, Lindö GK, Capital Golf Club, Unipeg, Cloud Golf Club, Golfstar. Jag har full förståelse för att ni som medlemmar ibland har svårt att hänga med i svängningarna. När vi dessutom fått så många flera banor att spela på blir förvirringen ännu större för medlemmar och gäster.

Jag hoppas att vi nu vid 20 års ålder har nått en viss stabilitet. Som 20 åring är det dags att tänka på vad vi vill göra i framtiden. Vilken klubb vill vi vara? Kan vi vara en klubb för alla? Vilka aktiviteter skall vi erbjuda? Vad är viktigaste för er medlemmar?
 
Vi har några utmaningar i klubben
Vi finns på tre olika anläggningar och vi får ibland höra att klubbkänslan saknas.
Vad är klubbkänsla och hur skapas den? Jag tycker att den enskilde medlemmen har ett eget stort ansvar för att skapa klubbkänsla. Om man inte är med på medlemsgolfen, seniorgolfen, damgolfen, träningar, Lindöveckan, Rikstensveckan eller andra arrangemang – hur tror man då man skall få klubbkänsla?

Vi har 5000 medlemmar med många olika önskemål. Några är elitspelare, några nybörjare och de flesta däremellen. Majoriteten är inte alls aktiva i klubbens verksamhet men är medlemmar eftersom det krävs för att få spela golf och vi är ett bra alternativ.

Vi äger inte våra anläggningar. Vi ”hyr” in oss på Lindö, Lövsättra och Riksten. Vi ställer krav men till syvende och sist är det bolaget, Golfstar, som utför arbetet.

Huvudstadens Golfklubb – klubben för dig som vill bli en bättre golfare
Vi har valt att fokusera på golffrämjande aktiviteter. Vi stöder träning, tävling, föreläsning och andra aktiviteter som gör att vi blir en bättre golfare. Då syftar vi inte enbart till HCP, även om det är ett av våra mätbara mål. Det är viktigt att vi tar hand om banan; lagar nedslagsmärken, lägger tillbaka torvorna, ropar FORE då det behövs.  Vi skall ta hand om varandra – vi respekterar varandra på golfbanan. Alla är välkomna hos oss.

Huvudstadens Golfklubb har inga anställda – alla jobbar ideellt – och vi är helt beroende på att ni medlemmar är med och arrangerar aktiviteter. Ni som lägger stor del av er fritid på att arrangera tävlingar och medlemsaktiviteter – ni är guld värda. Tack!
 
 
Carina Höijer Wentjärvi
Klubbordförande
carina.hoijer@huvudstadensgolfklubb.se