Nyhetsbrev

Här hittar du klubbens nyhetsbrev. 
Arena-nyheter

Arena-nytt!

 
I mitt uppstarts-/vår-möte med Golf Stars representanter Stefan Königslehner och Stuart Cooper nämndes gott och blandat från våra anläggningar.
 
Generellt:
- Banorna ser överlag bättre ut än väntat efter en för golfbanor/gräs, svår vinter. Många växlingar i vädret med snöfall, smältning, isbeläggning osv. gör det många gånger svårt för gräset att överleva.
- Arbetet med att renovera/ jämna ut tees kommer att öka i takt. Golf Star har nu köpt in en mindre grävmaskin och en maskin med laserstyrd skrapa för att kunna göra arbetet bra och effektivt. Grundidén är att gå igenom bana för bana.
- Bunkerrenoveringar kommer också att fortskrida.
- Fler kompetenta medarbetare har anställts, däribland mekaniker och en erfaren man till bevattningsanläggningarna. Genomgång av dessa med början på Lindö har redan startat.
 
Lindö:
- Parkbanan har skador på fairway efter vintern och krut kommer att läggas på att få dessa i gott skick! Problem med fairway kommer det dock alltid att vara då markstrukturen är svår för att inte säga helt fel för att få en bra gräsyta. För lågt liggande ytor i förhållande till vattendrag intill, gör att det vid regn lätt blir vattensjukt och vid torka då vattennivån sjunker så håller inte marken stabilitet utan ger med sig mot vattendragen. Marken har alltså tendens att sjunka då. Att sedan tillgången på vatten inte är tillräcklig gör att fairways ofta kommer att få för lite bevattning vid torrperioder. Greener och tees prioriteras.
- Huvudbyggnaden har renoverats i taket, balkar som ruttnat.
- Rangehuset genomgår en lättare renovering med bl.a. ommålning.
- Tältet har fått en uppfräschning genom slipning och inoljning av golvet.
- Klubbens förslag att anlägga en 30-50-bana där nuvarande 9-hålsbana ligger och 100-bana på Ängsbanan, möttes positivt! Något för blivande golfare/ juniorer att se fram emot!
 
Riksten:
- Maskinhallen/personalutrymmen är renoverade för att uppnå acceptabel standard.
- Ytterligare en toalett kommer att installeras till golfarnas förmån.
- Den så länge efterlängtade uteplatsen med regnskydd/tak kommer att byggas i klubbens (Huv GK) regi.
 
Lövsättra:
- Köket har renoverats i klubbhuset.
- Renovering av altan har skett och inoljning av den samma kommer att ske inom kort.
 
 
Lindö 2017-05-04
Mikael Sinclair
Arenaansvarig i Huv GK