Team Riksten

Info om Team Riksten

Vi har massvis av medlemsaktiviteter på vår bana.
Dam-, Medlems- och Seniorverksamhet har egna sidor.


 

Rikstens damgolf leds av Karin Nordin på måndagkvällarna.
Rikstens seniorer leds av Marie Jörhorn och Sören Ekelund på tisdagförmiddagarna.
Rikstens medlemsgolf leds av Peter Edsbrand på onsdagkvällarna.
Rikstens juniorer leds av Hans Nordin.
Rikstens tävlingar leds av Micke Jörhorn Eriksson och Marie Jörhorn.


Vill du också bli en del av teamet?

Kontakta Marie Jörhorn 070 413 78 21
Ju fler vi blir desto lättare blir det för alla och vi kan utveckla vår verksamhet ännu mer.

Frivilliga krafter sökes!
Kontakta gärna mig, för att skrivas in på en "Frågalista", så vi får en lång lista med namn att tillfråga, vid behov.
Det finns inga krav, bara för att man finns på listan. Den ska bara vara till hjälp, för att slippa fråga dem som definitivt inte kan.

Marie Jörhorn 070 413 78 21 eller marie.riksten@huvudstadensgolfklubb.se