Tävlingsformer

Singeltävlingar                            


Slagspel (Sl)
Alla slag räknas och alla hål måste hålas ut. Reglerna finns i regelboken. Vid spel med handicap reduceras handicapet från totalscoren till ett nettoresultat.

Slaggolf (Slg)
Spel med ett maxantal slag per hål. Bollen plockas upp vid fem slag över hålets par. I scorekortet noteras på par3-hål – 8 slag, par4 – 9 slag och på par5 – 10 slag. Detta gäller också om hålet inte spelas färdigt.

Poängbogey
Vanlig handicapgrundande spelform i Sverige. Spelar man hålet på sitt handicap får man två poäng, spelar ett sämre än hcp får man en poäng. Ett bättre tre poäng osv.

Matchspel
Golfens äldsta spelform. Spelas med eller utan handicap. Vid lika efter 18 hål, spelas särspel över extrahål. 
 

Lagtävlingar


Greensome
Spelas i 2-mannalag med eller utan handicap. Båda slår ut från sin ordinarie tee. Laget väljer en boll att spela vidare på vartannat slag tills den är hålad.
Lagets handicap bestäms genom att 60 % av lagets lägre handicap och 40 % av det högre läggs ihop. Vid poängbogey avrundas till heltal. Vid slagspel till en decimal.

Irish greensome
På par 4 och 5 – hålen slås ett slag på sin partners boll innan laget väljer boll. I övrigt som greensome.

Foursome
Den ene spelaren i paret slår ut på alla jämna hål, den andre på alla ojämna. I övrigt som greensome.

Bästboll
Båda spelare spelar sin boll hela hålet. Spelas med eller utan handicap. Bästa nettoscoren på hålet blir parets resultat på hålet. Även den andre spelarens resultat antecknas i scorekortet. Spelas som poängbogey. Bästboll – sämstboll - fyrboll
Två par spelar mot varandra i en fyrboll. Parens bästa och sämsta nettoscore ställs mot varandra. Vinst av bäst- eller sämstbollen ger en poäng. Av båda ger 2 poäng. Vid lika fördelas inga poäng.

Ransom
Två par spelar mot varandra. Hål 1 – 6 spelas bästboll, hål 7 -12 foursome och på hålen 13- 18 räknas parets sammanlagda resultat. Spelas som match.

Flaggtävling
Varje spelare får en flagga med sig på banan. Flaggan placeras där bollen ligger när spelaren förbrukat alla sina slag (banans par + handicap). Om spelaren har kvar slag efter 18 hål fortsätter denne spelet på hål 1.

Scramble
Kan spelas av 2-, 3- eller 4- mannalag. Med eller utan handicap. Alla slår ut från sin ordinarie tee. Laget väljer den bästa bollen som markeras. Spelarna placerar sedan i valfri ordning sin boll inom ett scorekort från markeringen och slår eller puttar sin boll.
Vid spel med handicap får 2-mannalag 25% av det sammanlagda handicapet, 3-mannalag 15 % och 4-mannalag 10 %.

Texas Scramble
Variant/varianter av scamble med olika typer av tillägg som t ex att utslaget från alla deltagare i bollen måste väljas minst 4 gånger och/eller att den spelare som slagit slaget till den position som laget väljer att fortsätta från inte får slå nästa slag. Fler varianter och tillägg förekommer.