16-05-2017

Aktieägar-nyheter Maj

Information till dig VIP-medlem som inte deltog i fjolårets GolfStar-erbjudande om inlösen eller konvertering av dina aktier i Unipeg Golf AB


Du är därmed fortfarande aktieägare i Unipeg Golf AB. Istället för ett ytterligare aktieerbjudande har bolagens styrelser nu under våren 2017 fattat beslut om fusion av bolagen.
Du kallas nu till en extra bolagsstämma i Unipeg Golf AB, där bl a godkännande av fusionsplan samt information kring denna ska tas. OBS! Det är viktigt att Du som aktieägare i Unipeg Golf AB deltar!

Bolagsstämman äger rum på Lindö Golf i Vallentuna tisdagen den 20 juni 2017 kl. 16.00 och anmälan för deltagande krävs. Anmäl dig därför senast den 16 juni till: kundtjanst@golfstar.se. Kan du inte delta men vill företrädas av någon som kan? Via länken nedan hittar du en fullmakt som denne lämnar ifylld till ordföranden vid stämman.

HÄR på GolfStars hemsida hittar du mer aktieägar-information, bl a om extrastämman, formell kallelse, etc.
Aktieägar-nyheter Maj

« Tillbaka