17-05-2018

Banstatus på Lindö 17 maj

Arbetet på Lindö fortskrider intensivt med främsta syftet att så snart som det bara går kunna erbjuda två riktigt bra golfbanor: Lindö Dal och Äng, samt att säkerställa att banorna kan fortsätta att presenteras med bra spelytor under hela den resterande säsongen.


Vi har nu påbörjat arbetet med att lyfta även Lindö Ängs nivå ett par snäpp, främst med att få snabbare greener under den närmaste veckan. Som framgår av åtgärderna nedan så pågår även en generell ansiktslyftning av hela Lindö-anläggningen och de tre banorna.


Följande har vi gjort eller räknar med att få gjort under de kommande 10 dagarna:
- Arbetet med att bygga om Lindö Parks greener på hål 10-18 är inlett. På alla dessa är nu ytskiktet avlägsnat och vi räknar med att kunna lägga på nytt ytskikt och så nytt gräs i mitten/slutet av juni. Bilderna ovan visar arbetet med att avlägsna ytskiktet på Lindö Parks 18:e green.
- Nu på lördag 19 maj öppnar vi Lindö Dals greener nr 6 och 15. De tre kvarvarande räknar vi med att kunna öppna inom 2 till max 4 veckor.
- Alla nuvarande bevattningsproblem främst p g a trasiga pumpar ska vara lösta senast under nästa vecka så att vi åter kan börja vattna och därmed sänka klipphöjderna främst på greenerna.
- Vi ska muddra dammarna vid pumpintagen för att få tillgång till mer vatten för bevattningen
- Nya tee-ytor på Lindö Dals tees på hål 10 och 17 vilka blir spelklara till helgen 26-27 juni
- Fördelat ut 250 ton sand i Lindö Dals och Ängs alla bunkrar
- Fördelat 120 ton grus på  Lindö Dals och Ängs alla gångvägar
- Satt upp nya tee-skyltar på banorna
- Handdukar till bolltvättarna kommer
- Ny rangeboll-maskin ska installeras
- Ny bollplockar-maskin på rangen kommer
 

Förutom att våra banarbetare arbetar febrilt med alla Lindös utmaningar kan vi nu bara hoppas på att vädergudarna står oss bi och ser till att vi får riktigt grästillväxt-främjande väder.

Banstatus på Lindö 17 maj

« Tillbaka