30-04-2018

Läget för Lindös banor

Den långdragna och sena vintern har tagit hårt på många golfbanor runt Stockholm. Detta gäller även banorna på Lindö, speciellt Lindö Parks och Lindö Ängs greener. Just de här banorna är ju dessutom de som oftast är mycket utsatta p g a jordmån, gräsarter och andra lokala utmaningar. Nu ska det bli ändring på det!

I syfte att på såväl kort som på lite längre sikt åtgärda dessa problem och höja standarden på banorna samt minska deras utsatthet har GolfStar nu tagit beslut om ett omfattande åtgärdsprogram vilket till flera delar startar redan nu. GolfStars redaktion har nu därför inhämtat mer information om programmets omfattning och innehåll av Anders Degling (t h i bilden nedan), operativ chef för GolfStars banskötsel samt Dave Hickey (t v i bilden nedan), head greenkeeper på Lindö.

Lindö Dal
Tees, fairways och flertalet greener är i bra skick. Fem greener är f n provisoriska men vi hyser gott hopp om att kunna öppna dessa fem ordinarie greener i slutet av maj under förutsättning att vädret hjälper till. För att höja banans finish har vi under våren redan lagt stora resurser på att rensa banan från sly och träd samt att snygga till gångvägar, ett arbete som fortsätter. Dessutom ska nu bunkersand fyllas på, diken rensas, mm.

Lindö Park
Lindö Park är f n mycket blöt, speciellt flera av de första nio hålen. Dessutom har nästan alla greener dött p g a is- och vattenansamlingar i greenernas svackor och ojämnheter. För att minska greenernas skadebenägenhet börjar vi nu bygga om Lindö Parks greener och byta till gräsarten krypven som är en mer vinter-tålig gräsart.
Detta arbete påbörjas inom de närmsta veckorna på hålen 10 – 18 vilka då kommer att vara avstängda men beräknas kunna öppnas för spel under augusti månad. Vi planerar att därefter även påbörja samma arbete på hålen 1- 9 vilka då stängs av. Detta betyder att Lindö Park sannolikt under hela säsongen 2018 kommer att vara en 9-hålsbana.
Parallellt med detta kommer samma arbete utföras även på den stora övningsgreenen bakom det vänstra, mindre klubbhuset. Denna övningsgreen kommer då vara avstängd för att kunna öppnas under augusti.

Lindö Äng
Banan är f n på sina ställen vattensjuk men beräknas kunna återhämta sig bra, speciellt om vi får lite hjälp av vädergudarna. I syfte att höja banan börjar vi redan nu med att fylla på bunkersand, snygga och jämna till gångvägarna speciellt runt broarna, vi sätter ut ännu fler ”Next Tee”-skyltar och ställer ut fler bänkar.
 

Under de perioder då banorna inte kan spelas som det är tänkt kommer vi ha en rejält reducerad greenfee på de tre Lindö-banorna. Läs om detta och mycket annat på GolfStars hemsida, under ”Banstatus”.


- Som golfspelare blir det ju extra tydligt när sådana här extraordinära situationer uppstår hur bra vi som GolfStar-medlemmar har det genom att vi kan välja mellan många andra fina golfbanor i närområdet vilka ingår i medlemskapet säger Anders Degling.

- Vi behöver bygga för framtiden och avsätter nu därför stora resurser på att lyfta och vintersäkra speciellt Lindö Park som vi vet är en mycket populär bana. Vi avser förstås att löpande informera om hur arbetet fortskrider i förhoppningen att du som medlem och gäst har överseende med ”stöket” under denna säsong. Vi är förvissade om att vi med dessa stora insatser avsevärt minskar Lindö-banornas sårbarhet och att du som spelar dem därför kommer att få roligare på ”dina” banor framöver, säger Stefan Silfver, GolfStars koncernchef.
Läget för Lindös banor

« Tillbaka