28-06-2018

​Lindö blir en 36-hålsanläggning

Vi beslöt i april som vi också tidigare har informerat om, att bygga om banans greener på hål 10 – 18 samt övnings-greenen närmast klubbhuset, ett arbete som påbörjats. Därtill har vi även lagt ner mycket arbete och tid på att få Lindö Äng i bra skick och det återstår en del arbete där.

Den senaste torr-perioden har naturligtvis medfört ytterligare problem att hålla kvaliteten speciellt som tillgången på vatten är begränsad på Lindö-banorna. Detta problem har vi nu löst genom att ”dika ur” ett flertal av våra kanaler och vattenhinder. Genom dessa åtgärder kan vi behålla mer vatten i våra bevattningsdammar och få större effekt från våra pumpar, vilket är en förutsättning för att kunna fortsätta att vattna även under torr-perioder.

Men dessa åtgärder räcker inte. Vi har därför nu beslutat att anläggningen GolfStar Lindö ska bli en 36-håls anläggning säsongen 2019. I och med att vi de senaste åren har förädlat och förtätat vårt utbud av golfbanor speciellt på norra sidan om stan, såsom: Bodaholm, Brollsta, International, Kyssinge, Lövsättra, Tjusta och Waxholm så kan vi nu förädla GolfStar Lindö till en anläggning med 36 riktigt bra hål i stället för 54 halvbra.

Vi kommer att behålla Lindö Dal intakt och drar om Lindö Park till en 18-hålsbana som då blir en mix av Lindö Äng och Lindö Park. Det här betyder att Lindö Park förblir stängd säsongen ut i sin nuvarande sträckning.

Vi har nu engagerat Peter Fjällman* som är en välrenommerad banarkitekt, för att ta fram ett detaljerat förslag på ny bansträckning och ber att få återkomma med mer information löpande allteftersom planeringen och arbetet fortskrider.

* Peter Fjällman har bl a designat banan på GolfStar Riksten samt de förändringar som gjordes på Waxholms-banan 2015-16.
 


Frågor & Svar:

Vilka hål på Lindö Park respektive Lindö Äng kommer att bilda den nya Lindö Park?
Detta är inte än beslutat utan kommer att baseras på Peter Fjällman förslag på ny bansträckning. Vi avser att löpande informera om bl a detta.

Hur ser tidsplanen ut/När ska allt detta vara klart och den nygamla banan invigas?
Tidsplanen kan inte spikas innan den nya bansträckningen är beslutad och arbetet detaljplanerats. Vårt mål är att kunna inviga nya Lindö Park under säsongen 2019.

Kommer ni fortsätta bygga om Lindö Parks greener?
Ja, vi har ju börjat med att ”skala av” greenerna 10 – 18, ett arbete som kommer att färdigställas så snart vi fått ytskiktsmaterialet till dessa och det nya gräset kan sås senare i sommar.

Kommer Lindö Park öppna till någon del i år?
Nej, Lindö Park kommer inte att öppna några av sina golfhål under 2018.

När öppnar övningsgreenen vid Lindö Park?
Som vi tidigare informerat om så är leveransen av Lindö Parks nya greeners ytskiktsmaterial (som vi ska så det nya gräset på) ytterligare försenat. För att inte behöva invänta material-leveransen har vi nu beslutat oss för en alternativ metod vilken medger sådd av den nya grässorten Krypven redan i början av nästa vecka (v 27). Det nya gräset behöver därefter c:a 8 veckor på sig att gro till sig så pass att det klarar av belastningen av flera hundra golfare varje dag. Det betyder att vi siktar på att kunna inviga övningsgreenen i slutet av augusti.
​Lindö blir en 36-hålsanläggning

« Tillbaka