Bästa Gäster och Medlemmar!

Här hittar du allt du behöver veta om spel på våra banor och hur du blir medlem.

Läs fliken "Golfpolicy 2018" som gäller på samtliga GolfStar-banor och alla våra medlemmar och gäster. Regelverket syftar primärt till att underlätta och snabba på såväl tidsbokning som spelet på våra banor.
Under fliken "Range- & hyrpriser 2018" får du bl a veta hur du hyr rangebollar, utrustning och golfbil.

Av främst säkerhetsskäl kör vi numer kontantfritt i alla GolfStars* försäljningsställen, d v s du kan där bara betala med kort.
* GolfStar driver ej restauranger och kiosker på: Bromma, Brollsta, Gripsholm, International, Kungsängen och Lindö. Vi driver heller inte shoparna på: International, Kungsängen, Brollsta, Waxholm och Lindö.
 

Välkommen till spel på Huvudstadens Golfklubbs fina golfbanor. GolfStar Lindö är en av Nordens största golfanläggningar!

Bokningsregler 2018


Förhandsbokning

GOLFSTAR-MEDLEM* – 30 dagar före spel. Max tre bokade tider samtidigt.
VIP-MEDLEM – 9 dagar före spel
CLOUD GC-MEDLEM – 2-4 dagar före spel
GREENFEEGÄSTER – 30 dagar före spel 
* GolfStar Play All/Play Weekday/Play 6/Play Greenfee/Play Youth/Play Junior/PlayKids.
Önskar medlem boka tidigare än 30 dgr innan spel, tas en förbokningsavgift på 100 kr/ medlem ut.
 

Tidsbokning

Enklast bokar du din starttid online på www.golfstar.se. Använd inloggningsuppgifterna från Min Golf på www.golf.se. Även du som gästar våra banor kan boka golftider i vår onlinebokning. Vid bokning ska Golf-ID för samtliga spelare i bollen uppges.
 

Avbokning

Vänligen avboka din starttid så snart du vet att du inte kan spela på www.golf.se eller i aktuell reception. Tider som ej avbokats senast 6 timmar före start kan komma att debiteras en ”No show-avgift” på 300 kr/person. Vi respekterar självfallet att sjukdom och oförutsedda händelser kan inträffa och tar hänsyn till detta inför en eventuell debitering av ”No show”-avgift. Kontakta oss därför alltid om du inte kan utnyttja din bokade starttid, även om det är mindre än sex timmar i förväg.
 

Incheckning

Incheckning ska ske i receptionen senast 15 minuter innan starttid för samtliga spelare i bollen. Sker inte detta förlorar spelaren sin exklusiva rätt till starttiden. Receptionen och våra golfvärdar har möjlighet att fylla på bollarna med väntande spelare. Vid särskilt hög belastning kan receptionen även flytta bokade spelare upp till 20 minuter i syfte att fylla på och öppna upp bollar.

Vid spel på bollrännetid ska samtliga spelare, alltså även medlemmar skriva in sig i greenfee-boken i anslutning till receptionen. Greenfee-gäster skall alltid före start betala greenfee. Om receptionen är stängd, vänligen följ instruktionen för Swish-betalning eller använd våra greenfee-kuvert vid kontantbetalning. Kuvertet med din betalning läggs i brevinkastet.

OBS! Den som ertappas utan att ha betalat greenfee tas omedelbart av banan, åläggs utan undantag betala dubbel ordinarie greenfee samt blir rapporterad till sin hemmaklubb. Vi öppnar dessutom ett disciplinärt ärende.
 
Greenfees 2019

Greenfeepriser 2019


Vi har differensierad greenfee på Lindö.

Ängsbanan vardagar 300-350 kr, helger 400-500 kr.

Dalbanan vardagar 400-500 kr och helger 550-600 kr. 
Gäster till fullvärdiga Golfstarmedlemmar erhåller 25% rabatt.